Blog

Monkey business

Ten chlapík se jmenuje Tim Smit a vytrořil neuvěřitelně krásný a živý Eden Project v Cornwallu.

Obrovské skleníky vytvářející celé biotopy, zajímavé a zábavné výukové programy, hmatatelný důkaz lidské invence a dokonalosti přírody - všechno vydupané ze země na pozemcích bývalého lomu.

 

Jeho zakladatel je považován za světové PRŮKOPNÍKY...

Nevím, co přesně prokopával, nicméně jeho způsob řešení problémů je nesmírně inspirativní. Zvou si ho všechny velké společnosti, aby přednášel jejich manažerům o tom, jak udržet daný moloch při životě :-)

A co jim doporučuje?

 

Například: ZABIJTE NEGATIVNÍ LIDI!

Poněkud radikální postoj, v jeho podání však zcela pochopitelný. Nikdo z nás nemá čas poslouchat, pro daná věc NEJDE. Pokud si má Homo sapiens sapiens zasloužit svůj biologický název, je třeba, aby se rychle přeorientoval na řešení problémů, nikoli na obstrukce...

 

Tady je devět pravidel, které musí dodržovat nekolik set zaměstnanců Eden Projectu /jsou nazvána případně: MONKEY BUSINESS - OPIČÁRNY/

 

1. Před tím, než ráno začnete pracovat, musíte se pozdravit s dvaceti lidmi.

2. Jednou za půl roku přečíst knihu zcela mimo oblast svého zájmu a poreferovat o ní svým kolegům

3. Jednou za půl roku shlédnout film a poreferovat o něm svým kolegům.

4. Jednou za půl roku shlédnout divadelní představení a poreferovat o něm svým kolegům.

5. Jednou za půl roku navštívit zajímavý koncert a poreferovat o tom svým kolegům.

6. Jednou za rok napsat a přednést řeč o tom, proč miluji svou práci pro Eden Project.

7. Jednou za půl roku udělat jeden nesmírně dobrý skutek pro člověka, který se nikdy nedozví, kdo to pro něj udělal.

8. Jednou za půl roku připravit jídlo pro 40lidí a pozvat je na večeři.

9. Každý zaměstnanec musí hrát na buben a účastnit se společného bubnování.

 

Poněkud nekonvenční...a určitě k zamyšlení! Představa, že všichni velcí šéfové na světě bubnují se svými zaměstnanci je úlevná...

 

 

Úvodní kurz permakultury v Praze


Milí přátelé,
srdečně vás zveme k účasti na rozšířeném úvodním kurzu permakultury "Aplikace permakultury na vlastní život", který se koná o víkendu 5. - 6. dubna v jurtě dětského klubu Šárynka na pozemku Ekodomova v Praze 6 (www.ekodomov.cz), to jest tady:
https://www.ekodomov.cz/detsky-klub-sarynka/jak-se-k-nam-dostanete/
Lektoři: Eva Hauserová (permakultura obecně), Jan Froněk (vše, co se týká lidí a vztahů)
 

Vyzkoušejte si, jak použít principy a postupy permakulturního designu na svém pozemku, domě, v zahradě, v místní komunitě, v zaměstnání a vůbec všude.

Po absolvování tohoto kurzu budete moci pokračovat mezinárodně uznávaným Úplným kurzem permakulturního designu (PDC, předepsaná délka nejméně 72 h), který vám otevře dveře do mezinárodní permakulturní komunity.

Kurz je vhodný pro úplné začátečníky, kteří se chtějí s permakulturou seznámit, i pro pokročilé permakulturníky, kteří si chtějí osvěžit své znalosti, vyměnit zkušenosti a získat nové náměty a podněty do vlastního života.

Program kurzu:

Sobota

10 - 14 h

Základy permakultury, obsah tohoto pojmu a jeho komplexnost v původním pojetí tvůrců permakultury Billa Mollisona a Davida Holmgrena, s přihlédnutím k vývoji až do současnosti – permakultura v dnešním světě a v našem životě.

Permakulturní etika, postoje, principy permakulturního designu.

14 - 18 h

Permakulturní „zóna 00 – my sami“:

Vyzkoušejte si aplikaci permakulturních postojů a principů na vlastní život, organizaci svého času, své životní priority, rozhodování… a také na fungování své komunity.

Neděle

10 - 14 h

Ochutnávka designérské práce na vlastních pozemcích (s pomocí přinesených plánků a diskuse) nebo s pozemkem Ekodomova u jurty Šárynky.

Nižší počet účastníků nám umožní individuální práci s designem a sdílení všech námětů a nápadů, se kterými přijdete.

 

Cena kurzu 1500 Kč, po domluvě je možné část uhradit v podobě sazenic nebo práce.

Počet kurzistů je omezen na 12, proto se přihlašte včas! Uzávěrka přihlášek 30. 3.

Přihlášky a bližší informace na redakce@permakulturacs.cz

 

Permakulturní principy podle Holmgrena a podle Mollisona

Je to velká záhada, všichni o nich mluví, ale málokdo je důsledně aplikuje v praxi. Permakulturním principům předchází permakulturní etika: PÉČE O ZEMI, PÉČE O LIDI A SDÍLENÍ. Permakulturní etice se budu věnovat v jiném vstupu, je však základem všeho, takže považuji za nutné ji tu zmínit. Cokoli totiž chceme dělat "permakulturně" je třeba otestovat pomocí těchto tří formulek /které byly původně čtyři/, ale o tom opravdu později...

 

Jak to tedy je s permakulturními principy.

Permakulturních principů máme dvě sady - Mollisonovu a Holmgrenovu. Obě mají něco do sebe. Když si dáme tu práci a začneme je aplikovat do každodenního běhu domácnosti - především do rozhodovacích procesů, začnou se dít hotové divy. Pro začátek jejich přehled, každý z nich si jistě zaslouží vlastní článek. Protože jsme tu proto, abychom ukázali, jak jsme se s nimi poprali my na našich projektech, určitě se jim do budoucna budeme věnovat podrobněji.

Permakulturní principy jsou extrakcí vzorců, podle kterých funguje příroda. Příroda si zajistila dost času na to, aby je vytvořila - doslova miliardy let.  Dala si tu práci a vycizelovala systém tak, že nepotřebuje ŽÁDNOU PÉČI. Prostě běží. Běží na sluneční energii, dlouhodobě a udržitelně - a poběží dál, ať tu lidé budou nebo nebudou. To, jak dlouho tu lidé ještě budou, z velké části závisí na tom, jak se naučí od přírody opisovat. Bill Mollison měl dar opisovat zdatně :-)

 

Mollison

 • Relative location - souvztažné umístění prvků
 • Each element performs many functions - každý element designu poskytuje mnoho funkcí
 • Each important function is supported by many elements - každá důležitá funkce systému je zajištěna mnoha prvky
 • Efficient energy planning: zone, sector and slope - úsporné nakládání s veškerou energií - zónování, sektory a svahy
 • Using biological resources - používání biologických a obnovitelných zdrojů
 • Cycling of energy, nutrients, resources - uzavírání okruhů oběhu energií, živin a zdrojů
 • Small-scale intensive systems; including plant stacking and time stacking - malé a intenzívní systémy, vrstvení v prostoru a čase
 • Accelerating succession and evolution - urychlování sukcese a evoluce /vývoje na daném místě/
 • Diversity; including guilds - diverzita, společenstva
 • Edge effects okrajové efekty
 • Attitudinal principles: everything works both ways, and permaculture is information and imagination-intensive -přístup k řešení: vše funguje oběma směry a permakultura je přeje dobře informovaným s velkou fantazií

 

 • Work with nature rather than against. - s přírodou nebojujeme, ale polupracujeme
 • The problem is the solution - problém je řešení
 • Make the least change for the greatest possible effect - děláme co nejmenší změnu s co největším efektem
 • The yield of a system is theoretically unlimited (or only limited by the imagination and information of the designer) -výnos systému je limitován pouze představivostí designéra
 • Everything gardens (or modifies its environment) - vše zahradničí /proměňuje své prostředí/

 

Holmgren

Permakulturní principy jsou nástroje k přemýšlení, které, pokud je použijeme dohromady, nám dovolují kreativně změnit naše prostředí a naše chování ve světě s menším množstvím levné energie a tenčícími se zdroji.

 

David Holmgren přepracoval a zjednodušil sadu principů, v podstatě zde však najdeme vše, co u Mollisona /po směru hodinových ručiček/

12. Kreativita a reakce na změnu

1. Pozorování a vzájemné působení, pozornost

2. Zachycení a uchování energie

3. Získání výnosu

4. Samoregulace, přijetí zpětné vazby

5. Používání obnovitelných zdrojů

6. Minimalizace odpadů

7. Design od vzorce k detailu

8. Integrace prvků

9. Malá a pomalá řešení

10.  Diverzita

11. Použití okrajů a okrajových efektů

 

Obě sady jsou užitečné a s oběma se dá dobře pracovat /a pracuje se/ při designu. Jsou univerzální - a to je na nich milé. Nezáleží na tom, zdali máte desítky hektarů polností nebo jen balkónový truhlík, v současné době už ani nezáleží na tom, jestli vůbec vlastníte nějaké místo, kde se mohou vznikat věci - ať je to zahrada nebo truhlářská dílna. Tyhle principy vymyslela příroda a tudíž jsou použitelné kdekoli. Postupně probereme jeden po druhém a na příkladu Permakulturní domácnosti si ukážeme, jak je možné je převést do praxe. Vypadá to složitě, ale jen na první pohled. V okamžiku, kdy bude každému jasné, co se skrývá pod jednotlivými hesly, bude změn životního stylu směrem k permakultuře jako rozlousknutí oříšku. Chrup - a  je to!

 

 

O podbělu /Tussilago farfara/

Roste na rumištích a vlhkých místech. malá žlutá sluníčka ukazující se z jara na dálničních náspech. Jeho latinský název /Tussilago farfara/ poukazuje na jeho schopnost bojovat s kašlem - a skutečně je to velký bojovník. Ve spojení s diviznou a jitrocelem dělá hotové divy. Pokud se chceme vyhnout všem Stoptussinům a podobným, které podle mé zkušenosti kašel sice potlačí, ale celkově prodlouží dobu, po kterou kašel přetrvává, podběl je skvělým pomocníkem při záchvatovitem neutišitelném suchém kašli. Stačí uvařit čaj z několika hlaviček, přidat med, citrón a je to, pochvíli se kašel utiší a při dobré kombinaci s ostatními bylinkami začne fáze odkašlávání - veliká úleva pro matky nachlaených dětí :-)

U nás je tento tradiční babičkovský lék na kašel zakázán, protože v něm byly nalezeny hepatotoxické alkaloidy, které mohou způsobit rakovinovou degeneraci jaterních buněk. Stejně jako aflatoxiny z burákového másla nebo umělých konzervantů. které ovšem zakázány nejsou...Píšu to zde proto, že stejně jako u ostatních léčiv, je i u podbělu rozhodující dávka. Podběl je pomocník při akutním problému, rozhodně bych nedoporučila ho používat preventivně. Ani to vlastně nefunguje. 

A proč o podbělu nyní, když začíná jaro a zimní chřipky se ukládají k letnímu spánku? V Polabí už vystrkuje hlavičky. Je čas ho sbírat, sušit a ukládat, aby byl připraven na další kašlací sezónu. Jen pozor při sběru - těm dálničním a silničním náspům je lépe se vyhnout, těžké kovy a prach při léčbě kašle rozhodně nepotřebujeme.

 

Pro podrobnější informace mrkněte na cs.wikipedia.org/wiki/Podb%C4%9Bl_l%C3%A9ka%C5%99sk%C3%BD

První semínka

Sluníčko svítí na plný výkon a venku to vůbec nevypadá na půlku února. Po půlhodinovém pocházení po jarem obnažené zahradě jsem usoudila, že se nedá nic dělat a na jediném místě, které nebude zasaženo budoucími terénními a jinými úpravami bude letos mrkev - a s ní samozřejmě ředkvičky a špenát. To místo je prominentní vyvýšený záhon u terasy. Loni tam bydlela rajčata s bazalkou a všichni si velmi pochvalovali, že jsou tak blízko...letos přišlo jaro brzy, a tak vyhrála mrkev. Kam zasejeme zbylě tuny semínek čekající ve špajzu ví jen Bůh, modlím se tedy, aby se podařilo terénní úpravy spustit co nejdříve.  

Začátek

Začíná to domem s malou zahrádkou - takovou malou příměstskou zahrádkou, tak akorát. Dům je starý, ale byl opravený a dostal nový kabát. Je mu sto let, zasloužil si to. V domě bydlí rodina se třemi dětmi a kočkou. Dům je skoro hotový a na řadě je zahrada. Zahrada, která se letos probouzí ze zimního spánku opravdu brzy. Vypadá trochu jako po bitvě - rekonstrukce domu dala malému pozemku co proto...

Tak tahle zahrada také čeká na své znovuzrození - bude to nový život v permakulturním hávu. Design se už rok pomalu rodí - zatím jen na papíře. Cílem je PĚKNÁ ZAHRADA, CELOROČNĚ PRODUKUJÍCÍ  S MINIMÁLNÍ ÚDRŽBOU. Heslo:sázíme a sklízíme po celý rok.