Úvodní kurz permakultury v Praze


Milí přátelé,
srdečně vás zveme k účasti na rozšířeném úvodním kurzu permakultury "Aplikace permakultury na vlastní život", který se koná o víkendu 5. - 6. dubna v jurtě dětského klubu Šárynka na pozemku Ekodomova v Praze 6 (www.ekodomov.cz), to jest tady:
https://www.ekodomov.cz/detsky-klub-sarynka/jak-se-k-nam-dostanete/
Lektoři: Eva Hauserová (permakultura obecně), Jan Froněk (vše, co se týká lidí a vztahů)
 

Vyzkoušejte si, jak použít principy a postupy permakulturního designu na svém pozemku, domě, v zahradě, v místní komunitě, v zaměstnání a vůbec všude.

Po absolvování tohoto kurzu budete moci pokračovat mezinárodně uznávaným Úplným kurzem permakulturního designu (PDC, předepsaná délka nejméně 72 h), který vám otevře dveře do mezinárodní permakulturní komunity.

Kurz je vhodný pro úplné začátečníky, kteří se chtějí s permakulturou seznámit, i pro pokročilé permakulturníky, kteří si chtějí osvěžit své znalosti, vyměnit zkušenosti a získat nové náměty a podněty do vlastního života.

Program kurzu:

Sobota

10 - 14 h

Základy permakultury, obsah tohoto pojmu a jeho komplexnost v původním pojetí tvůrců permakultury Billa Mollisona a Davida Holmgrena, s přihlédnutím k vývoji až do současnosti – permakultura v dnešním světě a v našem životě.

Permakulturní etika, postoje, principy permakulturního designu.

14 - 18 h

Permakulturní „zóna 00 – my sami“:

Vyzkoušejte si aplikaci permakulturních postojů a principů na vlastní život, organizaci svého času, své životní priority, rozhodování… a také na fungování své komunity.

Neděle

10 - 14 h

Ochutnávka designérské práce na vlastních pozemcích (s pomocí přinesených plánků a diskuse) nebo s pozemkem Ekodomova u jurty Šárynky.

Nižší počet účastníků nám umožní individuální práci s designem a sdílení všech námětů a nápadů, se kterými přijdete.

 

Cena kurzu 1500 Kč, po domluvě je možné část uhradit v podobě sazenic nebo práce.

Počet kurzistů je omezen na 12, proto se přihlašte včas! Uzávěrka přihlášek 30. 3.

Přihlášky a bližší informace na redakce@permakulturacs.cz