Permakulturní principy podle Holmgrena a podle Mollisona

Je to velká záhada, všichni o nich mluví, ale málokdo je důsledně aplikuje v praxi. Permakulturním principům předchází permakulturní etika: PÉČE O ZEMI, PÉČE O LIDI A SDÍLENÍ. Permakulturní etice se budu věnovat v jiném vstupu, je však základem všeho, takže považuji za nutné ji tu zmínit. Cokoli totiž chceme dělat "permakulturně" je třeba otestovat pomocí těchto tří formulek /které byly původně čtyři/, ale o tom opravdu později...

 

Jak to tedy je s permakulturními principy.

Permakulturních principů máme dvě sady - Mollisonovu a Holmgrenovu. Obě mají něco do sebe. Když si dáme tu práci a začneme je aplikovat do každodenního běhu domácnosti - především do rozhodovacích procesů, začnou se dít hotové divy. Pro začátek jejich přehled, každý z nich si jistě zaslouží vlastní článek. Protože jsme tu proto, abychom ukázali, jak jsme se s nimi poprali my na našich projektech, určitě se jim do budoucna budeme věnovat podrobněji.

Permakulturní principy jsou extrakcí vzorců, podle kterých funguje příroda. Příroda si zajistila dost času na to, aby je vytvořila - doslova miliardy let.  Dala si tu práci a vycizelovala systém tak, že nepotřebuje ŽÁDNOU PÉČI. Prostě běží. Běží na sluneční energii, dlouhodobě a udržitelně - a poběží dál, ať tu lidé budou nebo nebudou. To, jak dlouho tu lidé ještě budou, z velké části závisí na tom, jak se naučí od přírody opisovat. Bill Mollison měl dar opisovat zdatně :-)

 

Mollison

  • Relative location - souvztažné umístění prvků
  • Each element performs many functions - každý element designu poskytuje mnoho funkcí
  • Each important function is supported by many elements - každá důležitá funkce systému je zajištěna mnoha prvky
  • Efficient energy planning: zone, sector and slope - úsporné nakládání s veškerou energií - zónování, sektory a svahy
  • Using biological resources - používání biologických a obnovitelných zdrojů
  • Cycling of energy, nutrients, resources - uzavírání okruhů oběhu energií, živin a zdrojů
  • Small-scale intensive systems; including plant stacking and time stacking - malé a intenzívní systémy, vrstvení v prostoru a čase
  • Accelerating succession and evolution - urychlování sukcese a evoluce /vývoje na daném místě/
  • Diversity; including guilds - diverzita, společenstva
  • Edge effects okrajové efekty
  • Attitudinal principles: everything works both ways, and permaculture is information and imagination-intensive -přístup k řešení: vše funguje oběma směry a permakultura je přeje dobře informovaným s velkou fantazií

 

  • Work with nature rather than against. - s přírodou nebojujeme, ale polupracujeme
  • The problem is the solution - problém je řešení
  • Make the least change for the greatest possible effect - děláme co nejmenší změnu s co největším efektem
  • The yield of a system is theoretically unlimited (or only limited by the imagination and information of the designer) -výnos systému je limitován pouze představivostí designéra
  • Everything gardens (or modifies its environment) - vše zahradničí /proměňuje své prostředí/

 

Holmgren

Permakulturní principy jsou nástroje k přemýšlení, které, pokud je použijeme dohromady, nám dovolují kreativně změnit naše prostředí a naše chování ve světě s menším množstvím levné energie a tenčícími se zdroji.

 

David Holmgren přepracoval a zjednodušil sadu principů, v podstatě zde však najdeme vše, co u Mollisona /po směru hodinových ručiček/

12. Kreativita a reakce na změnu

1. Pozorování a vzájemné působení, pozornost

2. Zachycení a uchování energie

3. Získání výnosu

4. Samoregulace, přijetí zpětné vazby

5. Používání obnovitelných zdrojů

6. Minimalizace odpadů

7. Design od vzorce k detailu

8. Integrace prvků

9. Malá a pomalá řešení

10.  Diverzita

11. Použití okrajů a okrajových efektů

 

Obě sady jsou užitečné a s oběma se dá dobře pracovat /a pracuje se/ při designu. Jsou univerzální - a to je na nich milé. Nezáleží na tom, zdali máte desítky hektarů polností nebo jen balkónový truhlík, v současné době už ani nezáleží na tom, jestli vůbec vlastníte nějaké místo, kde se mohou vznikat věci - ať je to zahrada nebo truhlářská dílna. Tyhle principy vymyslela příroda a tudíž jsou použitelné kdekoli. Postupně probereme jeden po druhém a na příkladu Permakulturní domácnosti si ukážeme, jak je možné je převést do praxe. Vypadá to složitě, ale jen na první pohled. V okamžiku, kdy bude každému jasné, co se skrývá pod jednotlivými hesly, bude změn životního stylu směrem k permakultuře jako rozlousknutí oříšku. Chrup - a  je to!